NyhetsbildZoom
Andreas Hjulfors. Foto: Björn Bredbacka

Hjulfors lämnar SFP och går till KD

ÖT-VBL -
SFP-gruppens ordförande i Larsmo fullmäktige, Andreas Hjulfors, lämnar Svenska folkpartiet och ansluter sig till den Kristdemokratiska gruppen. Hjulfors kandiderar också för kristdemokraterna i vårens kommunalval.

- Redan för tio år sedan då jag gick med i politiken övervägde jag att ansluta mig till kristdemokraterna. Då tilltalades jag ändå mera av SFP och deras politik, säger Hjulfors i ett pressmeddelande.

Efter det har ändå mycket hänt. Partierna och deras politik har ändrats och utvecklas. I dagens SFP är det mycket svårt att få gehör för värdekonservativa åsikter.

-Samtidigt har Kristdemokraternas politik utvecklats i en mera konstruktiv, förtroendeingivande och allmänpolitisk riktning, där man lyckas vara brobryggare mellan partierna.

Hjulfors tilltalas mera av Kristdemokraternas än SFP:s oppositionpolitik.

- Kristdemokraterna ger regeringen negativ kritik då det är skäligt men vågar också ge erkänsla till regeringen då det är befogat. I och med den starka ställning som kristdemokraternas Peter Östman har inom partiet har man också lyft fram de svenska frågorna på ett förtjänstfull sätt säger Hjulfors.

Under sommaren och hösten övervägde Hjulfors också allvarligt att lämna politiken. Men eftersom han ännu känner sig motiverad att vara med och forma samhället vill han ställa upp i kommunalvalet. Avgörandet för avhoppet blev svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallins utspel kring eutanasin.

- Veteranpolitikern Henrik Lax driver även aktivt frågan genom medborgarintiativet. Wallin gjorde spörsmålet som enskild riksdagsman, men en majoritet av Svenska riksdagsgruppen är också mer eller mindre positivt inställda till eutanasi. Det ger en fingervisning om vad som komma skall. Man har ju sett hur det gått de senaste åren i olika värderingsfrågor. Då fick jag känslan att det är bättre att fly än illa fäkta, säger Hjulfors.

Det är inget lättvindigt beslut man tar då man överger ett parti där man varit aktiv och byggt upp nätverk under närmare 10 års tid.

- Det är ändå mera ärligt mot mig själv och mot väljarna att ställa upp för Kristdemokraterna. Det är ingen dramatik eller inre stridigheter som förorsakar avhoppet utan snarare ett konstaterande att Kristdemokraternas politik bättre motsvarar hans politiska värderingar. Därför tror Hjulfors att det inte blir något problem att samarbeta med SFP:are, varken lokalt eller nationellt, i frågor där vi har en samsyn.

Andreas Hjulfors 38 år och jobbar som rektor vid Näs skola i Larsmo

Andra läser just nu

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan