NyhetsbildZoom
Centrumhuset i Larsmo tas i bruk nästa år, vilket kostar kommunen 5,9 miljoner euro. Foto: Arkiv/Sofia Grankull

Centrumhuset fick sitt namn

Björn Bredbacka -
Hittills har det gått under arbetsnamnet Centrumhuset. Men nu har nybygget i Holm fått sitt officiella namn.

Namnet Equity har tagits fram av en arbetsgrupp som tillsattes av kommunstyrelsen i somras. Arbetsgruppen har sökt ett namn som har en historisk eller kulturell anknytning till Larsmo och som kan användas på svenska, finska och engelska utan översättning.

Equity är ett engelskt ord som betyder bland annat rättvisa, eget kapital och stamaktie.

Namnet är också historiskt förknippat med Larsmo och Finlands självständighetssträvanden. Fartyget, som lossade vapen, ammunition och sprängämnen vid Tolvmangrundet den 1.11.1917, hette som känt S/S Equity. Många av dåtida Larsmobor deltog i lossandet av S/S Equitys last.

Den nya fastigheten i Holm inrymmer bibliotek, välfärdsstation, gym och café. Enligt arbetsgruppen ska nybygget också ses som en milstolpe i kommunens utveckling, Larsmo fyller 150 år som självständig kommun 2017.

Huset tas i bruk första februari 2017.


Andra läser just nu

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan