NyhetsbildZoom
Henrik Othman.

Parkering svår nöt att knäcka

Henrik Othman -
Torgparkeringen och Maria Malm kan lösa många problem, men måste paras med både piska och morot.

Det är trångt på gatorna i Jakobstad och ibland svårt hitta en parkeringsplats vid trottoarkanten. Samtidigt finns det gott om plats på avgiftsbelagda Maria Malm-planen för att inte tala om torgparkeringen som fortfarande gapar mer eller mindre tom.

Det brister någonstans mellan utbud och efterfrågan. Det ökade behovet av parkering är uppenbart. Det finns en rad uppenbara orsaker till det här läget.

• Vanan. Jakobstadsbor och inpendlare har vant sig vid att parkera gratis vid trottoarkanten och rentav flytta bilen vartefter man uträttar sina ärenden.

• Priset. Det kostar att parkera i under jord och på Maria Malm. Resonemanget är ”varför betala när jag kan parkera gratis”.

• Ribbskräcken inför det nya. Trots att det inte handlar om någon raketvetenskap att betala för sin parkering eller kräver någon fantom bakom ratten för att köra ner i torgparkeringen drar sig många för att göra det, kanske avskräckta av andra parkeringshus med svårmanövrerade ramper och trångt mellan bilarna.

I fredagens tidning kommenterade också stadsingenjör Harri Kotimäki situationen. ”Det finns ingen egentlig parkeringspolitik i Jakobstad och inga riktlinjer för hur vi vill ha det.”

Det viktigaste, menar Kotimäki, är att det finns tillräckligt med kundplatser för butikerna i centrum. ”Långtidsparkeringen ska ske någon annanstans än längs gatorna.”

Många var skeptiska och öppet kritiska när man tog beslutet om torgparkeringen, och de kritiska kommentarerna har inte tystnat sedan parkeringen togs i bruk.

Ändå var alternativen få när man skulle uppföra nybygget vid torghörnet. Torgparkeringen löste problemen med de lagstadgade parkeringsplatserna samtidigt som den gav möjligheter att reda upp parkeringseländet på Jakobstads gator.

Alla är betjänta av att så många bilar som möjligt parkeras på andra ställen än längs stadens gator. Det ökar trivseln, trafiksäkerheten och tillgängligheten för den som verkligen behöver stanna intill platsen man ska besöka.

Naturligtvis har han helt rätt, stadsingenjören, då han påtalar bristen på parkeringspolitik och riktlinjer. Den frikostiga gratisparkeringen har gjort bilisterna bortskämda.

Man har heller inte insett skillnaderna i behov mellan långtidsparkerare och dem som uträttar tillfälliga ärenden.

Torgparkeringen och Maria Malm kan lösa många problem, men måste paras med både piska och morot. Man är på rätt väg då man drar ned på tiden för fri parkering längs gatorna men kan på strategiska gatuavsnitt kortas ytterligare. Samtidigt måste man se över prissättningen för torgparkeringen. Speciellt långtidsparkeringen måste göras mer attraktiv.

För bilisterna handlar det om en attitydförändring. Färre bilar längs stadens gator gagnar alla.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan