De sociala kontakterna är en viktig bakgrundsfaktor till österbottningarnas välmående. Enligt Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för mental hälsa i Finland, syns det preventiva arbetet för bättre mental hälsa i Österbotten i statistiken.

HS: Österbottningar mår bättre än genomsnittet

Linn Övergaard -
Företagsamhet, sociala rikedomar och god gemenskap är österbottningarnas framgångsrika recept på lycka. Jämfört med invånarna i östra och norra Finland mår man bäst i Österbotten, skriver Helsingin Sanomat.

Trots att finländare lever längre och har en god fysisk hälsa är depressioner allt vanligare. Men det finns regionala skillnader i finländarnas välbefinnande. Det visar Helsingin Sanomats kartläggning av hur stor andel av kommuninvånarna i tre olika ålderskategorier som mottagit ersättning för depressionsmediciner. Källan som använts är statistik från Institutet för hälsa och välfärds databas Sotkanet

Flest läkemedelsrecept för depression skrivs ut i Norra Savolax och Norra Karelen och minst recept skrivs ut i de österbottniska kommunerna.

Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för mental hälsa i Finland, säger till Helsingin Sanomat att en delorsak till Österbottens placering i statistiken är österbottningarnas sociala tillgångar.

[[imgID=169343]]
Andra bakgrundsfaktorer är finlandssvenskarnas sociala välbefinnande och livsattityd och den finskspråkiga befolkningens företagsamhet i Södra Österbotten. En annan vägande orsak till siffrorna i Österbotten är det preventiva arbetet för mental hälsa. Wahlbeck hänvisar till Institutet för hälsa och välfärds projekt Österbotten som utvecklat mentalvårds- och missbruksarbetet i regionen.

De största orsakerna till varför finländare drabbas av depression är alkohol och dåliga erfarenheter i barndomen.

– I bakgrunden finns kombinationen alkohol och depression. Ett överdrivet intag av alkohol ökar risken för depression och bakom social ångest finns ofta alkoholproblem, säger Wahlbeck.

Enligt Wahlbeck hittar man ofta orsaker till depression i barndomsåren, till exempel genom mobbning i skolan eller stränga föräldrar.


Sök efter statistik från din hemkommun på Institutet för hälsa och välfärds databas Sotkanet!

lokalt
Lokalt
23.1 kl 22:16
Lokalt
23.1 kl 21:20
Visa fler
Andra läser just nu

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan