Unikt idrottssamarbete över Kvarken

Sofia Nygård -
Folkhälsan Utbildning är med i ett projekt som ska få folk att röra på sig mer. Tillsammans med Umeå universitet och Kuortane Idrottsinstitut har man fått 1,7 miljoner euro i bidrag.

Folkhälsan Utbildning, Umeå Universitet och Kuortane Idrottsinstitut har startat ett gemensamt projekt som ska utmynna i ett kompetenscentrum inom hälsa och välmående. – Det ska gå lättare att hitta tjänster och nya sätt att röra på sig. Vi hoppas också kunna synliggöra innovativa tekniska lösningar som finns på idrottssidan, säger Anna Bertills, VD för Folkhälsan Utbildning.

Folkhälsan Utbildning har länge försökt få i gång ett samarbete med Umeå. Det är viktigt att skapa kontakter över Kvarken, säger Bertills.

Det finns två stora utmaningar inom hälsa och välmående som man vill försöka få bukt med genom projektet. Dels vill man öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen. Folk rör helt enkelt på sig för lite, säger Joakim Träskelin, idrottsproducent på Folkhälsan Utbildning.

– Det är ett stort problemområde, trots att de flesta känner till att de borde röra på sig.

Ett annat problem är att utbudet av tjänster inte tilltalar alla.

– Vi motiveras av olika saker. En enda lösning fungerar inte för alla.

Därför vill man nu försöka skapa nya produkter och tjänster som får folk att vilja motionera mer. Exakt hurdana produkter det handlar om är inte fastslaget än, men det kommer till största delen att handla om digitala tjänster, exempelvis appar. Målet är att stärka regionens konkurrenskraft inom området.

En annan viktig tanke är att företagen i regionen ska dra nytta av projektet och hitta nya samarbetsformer inom it- och hälsobranschen.

– Tanken är att hälsoleverantörerna ska kunna använda digitala lösningar ännu mer effektivt för att produkten i slutändan ska bli förmånligare för användaren, säger Träskelin.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan