Skolnätet kan kommenteras

Tom Johanson -
Karlebyborna har möjlighet att kommentera utredningen om servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster på den riksomfattande tjänsten Dinåsikt.fi under tiden 9-27.1.2017.

Utredningen har beretts i en arbetsgrupp bestående av tjänsteinnehavare. Arbetsgruppens förslag behandlades i stadsstyrelsens remissdebatt i december. Även olika kommunala organ får säga sitt om utredningen.

I utredningen föreslås bland annat att en rad små skolor stängs.

Andra läser just nu

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan