NyhetsbildZoom
Neristan ingår i den planerade nationalstadsparken. Foto: Arkiv

Nationalstadsparken till fullmäktige

Tom Johanson -
Planerna på att Karleby ska få en så kallad nationalstadspark går vidare. Fullmäktige ska avgöra om man ansöker om att få statusen.

Det är miljöministeriet som beviljar rätten att ett område får benämningen nationalstadspark. I Karleby har en förundersökning utförts. Under processens gång har även invånarna fått vara med och ge sina synpunkter.

Enligt kriterierna ska nationalstadsparken inbegripa både bebyggd miljö och miljö i naturtillstånd. I Karleby utgår man från området kring sundet och vattenområden utanför staden. Neristan är exempel på den bebyggda miljön som ingår i parken.

Närheten till havet och landhöjningen är några av specialdragen man hänvisar till. Till det kommer ännu en del historiska element som hänförs till bostadsbebyggelsen och näringslivet. Rekreationsmöjligheterna lyfts även fram som styrkor.

lokalt
Lokalt
23.1 kl 22:16
Lokalt
23.1 kl 21:20
Visa fler
Andra läser just nu

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan