NyhetsbildZoom
Kenneth Myntti.

Jakobstad har vind i seglen

Kenneth Myntti -
Vissa upplever att de negativa tankarna dominerar i Jakobstadsregionen. Det här gäller i all synnerhet tiden före affärskomplexet Jakob Center slog upp sina portar och stadskärnan var en enda stor och djup krater.

Denna allmänna, pessimistiska uppfattning strider markant mot den färska konjunkturöversikt enligt vilken Jakobstadsregionen just nu har den allra bästa ekonomiska utvecklingen i Österbotten. Då det gäller trender för omsättningen har Jakobstadsregionen ända från och hösten 2013 utvecklats i en betydligt positivare riktning än övriga Österbotten.

Jakobstadsregionen ligger också både omsättningsmässigt och lönemässigt långt över landets medeltal, något som i sig borde bädda för en förhållandevis hög konsumtionsnivå.
Livsmedelsbranschen lär vara den enskilt största orsaken till att det nu går bra för Jakobstadsregionen.

Snellman har vuxit så det har knakat på senare år och utöver det finns många mindre livsmedelsföretag med bra drag under galoscherna.

Orsaken till att Jakobstadsregionen sticker ut i ett österbottniskt perspektiv ska sökas i näringsstrukturen. Medan regionen för 15-20 år sedan var ytterst beroende av cellulosa- och pappersindustrin och dess konjunkturtoppar är dagens näringsstruktur mycket differentierad med företag verksamma i flera olika branscher.

Jakobstadsregionen har stora aktörer inom allt från båtbyggande till livsmedel och slipmaterial. Om det tillfälligt går sämre för en bransch får de andra agera lokomotiv.

Jakobstadsregionen har en högre omsättning inom industrin, en större andel export och en livligare byggsektor än övriga landet.

Zoom


Vasa har mer befolkning ja, men dess näringsliv har en stark fokus fokuserad på energibranschen. Därför ligger Jakobstadsregionens kurva nu också högre än Vasaregionens kurva. Men i ett nationellt perspektiv går det bra för alla regioner i Österbotten.

Mest positiva till investeringar är man inom industrin inom vilken drygt 40 procent av respondenterna uppskattade att investeringarna blir större i år än i fjol. Just därför är det synd att det finns flaskhalsar i form av en brist på kunnig arbetskraft.

På det hela taget är det lite svårt att förstå varför även Österbottens handelskammares företagarenkät Business panel ger utslag om en dämpad framtidstro i Jakobstadsregionen.

Trots att Jakobstadsregionen så att säga är bäst i klassen är saldotalet för stämningen ännu på en lägre nivå än för de andra österbottniska regionerna. Men författarna till rapporten har sett samma tendens tidigare.

Det finns en fördröjning i systemet. Stämningen stiger först då den ekonomiska förbättringen riktigt konkret börjar märkas i vardagen.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan