Glad & arg idag

Arg i dag...

Är en Larsmobo

Glad i dag...

är en Överpurmobo.

Glada idag....

PEDERSÖRE ...är pensionärer och personal på Pedersheim.

Glad idag....

JAKOBSTAD är Ulla-Maija

Glad i dag...

Är en Essebo

Arg i dag...

...är en bilförare

Arg i dag...

...är en bilist

Glad i dag...

är en man.

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo med dottern i London

Arg i dag...

...är en skattebetalare

Arg i dag...

...är en plogbilschaufför

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Glad idag...

...är en herreman i Larsmo över att hustrun fick hjälp på Kronoby flygplats när bilen strejkade i kölden.

Arg i dag...

...är en man

Arg i dag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

...är en Kyrkostrandsbo.

Arg idag...

Arg idag är en Baggholmsbo...

Glad i dag...

Är en man

Glad i dag...

Är en man

Arg i dag..

Är en person

Arg i dag...

En Jakobstadsbo

Arg i dag...

är en mamma i Jakobstad.

Arg i dag...

är en bilist.

Arg idag...

Är en Jakobstadsbo.

Glad idag...

Är en Larsmobo.

Arg i dag...

Är en kund

Arg Idag...

Är trafikant.

Glad idag...

Är alla på Pedersheim.

Arg i dag...

Är en mamma

Glad i dag ...

är en Pedersörefru.

Glad i dag...

En mamma

Glad i dag...

Jag

Glad i dag...

En mamma

Glad i dag...

är Gurli Laine-

Glad i dag...

är Nykarleby vårdavdelning.

Glad i dag...

är Kållbypensionärer.

Glad i dag...

är en beväring.

Arg i dag...

är en person.

Arg i dag...

är en fotgängare.

Glad i dag ...

är en mamma.

Arg i dag...

är en invånare i Jakobstad.

Arg i dag ...

är en pappa.

Arg i dag ...

Arg i dag är en Jakobstadsbo.

Glad i dag...

Är en förälder

Glad i dag

Är Edgars familj

Arg i dag...

Är en Jakobstadsbo

Glad i dag..

Är en besökare

Arg idag..

Är en centrumbo

Arg i dag...

En Larsmobo

Glad i dag...

är Jan-Erik.