Glad & arg idag

Glad i dag...

är en man

Arg i dag...

är en bilist.

Glad i dag...

... är boende längs Åvistvägen.

Glad i dag...

Är en förälder

Arg i dag...

Är en person

Arg i dag...

Är spårkalle

Arg i dag...

Är en dam

Arg i dag...

Är en Skutnäsbo

Arg i dag...

... är en bilist.

Arg i dag

är en person

Glad i dag...

...är en soldyrkare.

Glad i dag...

Är en pensionär

Arg i dag...

Är en person

Glad i dag...

Är en motionär

Glad i dag...

är ett par i Jakobstad.

Glad i dag...

Är ett par

Glad i dag...

Är en Nykarlebybo

Arg i dag...

Är en Larsmobo

Är en företagare i Lepplax

Glad i dag...

är en Jakobstadsbo.

Arg i dag...

Är en man

Arg i dag...

Bilist i karleby

Glad i dag...

är en mamma och son.

Arg i dag...

Är en Larsmobo

Arg i dag...

Är en dam

Glad i dag...

är man i Västermalm.

Arg i dag

...är en mamma och hennes tonårsson.

Glad i dag...

...är en äldre man.

Glad i dag...

...är en Larsmobo.

Arg i dag...

Är en Kållbybo

Glad i dag...

är Lions Club Nedervetil.

Arg i dag...

är ett dagisbarn.

Glad i dag...

är två pensionärer.

Glad i dag...

är en förälder.

Glad i dag

...är en jobbpendlare från Markby.

Glad i dag

...är en familj.

Arg i dag...

Är en som färdas

Arg i dag...

Är en person

Arg i dag...

Är en Nykarlebybo

Glad i dag...

Är de boende på Hötorgcentret

Arg i dag ...

... är en bilist.

Glad i dag...

Är ett par

Arg i dag ...

... är en chaufför.

Glad i dag ...

... är en mor- och farförälder.

Arg i dag ...

... är en Larsmobo.

Glad idag...

är en dotter.

Glad i dag ...

är en familj i Larsmo.

Arg i dag...

...är en revybesökare.

Glad i dag...

är en väghyvel chaufför.

Glad i dag...

är en kvinna.