Glad & arg idag

Arg idag...

Är en bilist

Arg i dag..

Är en person

Glad i dag...

Är Hol skolas ettor och tvåor

Glad i dag

är några larsmobor.

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo.

Glad i dag..

Är en pojke från Larsmo

Arg i dag...

Är en person

Arg i dag ...

... är ett fotbollsfan.

Arg i dag ...

... är en mopedkörare.

Arg i dag...

är en person..

Glad i dag...

är en mamma

Glad i dag...

... är en diabetiker.

Glad i dag...

... är en läsare.

Glad i dag...

är ett par i Bosund.

Arg i dag....

... är en mamma från Jakobstad.

Glad i dag...

Är en Larsmobo

Glad i dag...

är en man

Arg i dag...

är en bilist.

Glad i dag...

... är boende längs Åvistvägen.

Glad i dag...

Är en förälder

Arg i dag...

Är en person

Arg i dag...

Är spårkalle

Arg i dag...

Är en dam

Arg i dag...

Är en Skutnäsbo

Arg i dag...

... är en bilist.

Arg i dag

är en person

Glad i dag...

...är en soldyrkare.

Glad i dag...

Är en pensionär

Arg i dag...

Är en person

Glad i dag...

Är en motionär

Glad i dag...

är ett par i Jakobstad.

Glad i dag...

Är ett par

Glad i dag...

Är en Nykarlebybo

Arg i dag...

Är en Larsmobo

Är en företagare i Lepplax

Glad i dag...

är en Jakobstadsbo.

Arg i dag...

Är en man

Arg i dag...

Bilist i karleby

Glad i dag...

är en mamma och son.

Arg i dag...

Är en Larsmobo

Arg i dag...

Är en dam

Glad i dag...

är man i Västermalm.

Arg i dag

...är en mamma och hennes tonårsson.

Glad i dag...

...är en äldre man.

Glad i dag...

...är en Larsmobo.

Arg i dag...

Är en Kållbybo

Glad i dag...

är Lions Club Nedervetil.

Arg i dag...

är ett dagisbarn.

Glad i dag...

är två pensionärer.

Glad i dag...

är en förälder.