Glad & arg idag

Glad i dag...

är Lions Club Nedervetil.

Arg i dag...

är ett dagisbarn.

Glad i dag...

är två pensionärer.

Glad i dag...

är en förälder.

Glad i dag

...är en jobbpendlare från Markby.

Glad i dag

...är en familj.

Arg i dag...

Är en som färdas

Arg i dag...

Är en person

Arg i dag...

Är en Nykarlebybo

Glad i dag...

Är de boende på Hötorgcentret

Arg i dag ...

... är en bilist.

Glad i dag...

Är ett par

Arg i dag ...

... är en chaufför.

Glad i dag ...

... är en mor- och farförälder.

Arg i dag ...

... är en Larsmobo.

Glad idag...

är en dotter.

Glad i dag ...

är en familj i Larsmo.

Arg i dag...

...är en revybesökare.

Glad i dag...

är en väghyvel chaufför.

Glad i dag...

är en kvinna.

Arg i dag...

är en djurvän.

Arg i dag...

är en person i Sandsund.

Glad i dag...

Är en pensionär

Glad i dag

... är en djurvän.

Arg i dag...

... är en Killingholmsbo.

Arg i dag...

...är en fotgängare.

Glad i dag...

är två Jakobstadsbor...

Arg i dag...

Är en Jakobstadsbo

Arg i dag...

...är en Nykarlebybo.

Arg i dag...

Är en man

Glad i dag...

Är en Jakobstadsbo

Arg i dag...

... är en man.

Arg i dag...

...är en Jakobstadsbo.

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo.

Arg i dag...

Är en Larsmobilist

Arg i dag...

... är en mopedkörande pojke.

Glad i dag...

är en Sandsundbo.

Arg i dag...

Är en Larsmobo

Glad i dag...

är en Överpurmobo.

Glada idag....

PEDERSÖRE ...är pensionärer och personal på Pedersheim.

Glad idag....

JAKOBSTAD är Ulla-Maija

Glad i dag...

Är en Essebo

Arg i dag...

...är en bilförare

Arg i dag...

...är en bilist

Glad i dag...

är en man.

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo med dottern i London

Arg i dag...

...är en skattebetalare

Arg i dag...

...är en plogbilschaufför

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Glad idag...

...är en herreman i Larsmo över att hustrun fick hjälp på Kronoby flygplats när bilen strejkade i kölden.