Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

Trump riskerar splittra Europa

9

Intervjun med Donald Trump väcker fler frågor än vad den ger svar.

Nyhetsbild

Vaktombyte i Washington

9

LEDARE Obama var en lysande symbol för hopp och för en möjlig förändring. Det fanns ett enormt sug efter det för åtta år sedan.

Nyhetsbild

DEBATT: Orimligt straff för båtbranschen

INSÄNDARE Förslaget om båtskatt är som bäst ute på remissrunda och det är tänkt att skatten ska träda i kraft i början av maj. Enligt Finansministeriets uppskattning kommer den att inbringa 17 miljoner euro per år i kassan.

Nyhetsbild

Berner talar  i nattmössan

8

Förbindelsefartygen är – trots att Berner glider runt frågan i sitt spörsmålssvar – skärgårdsbornas landsväg.

Nyhetsbild

Finlands sak är – vår

2

LEDARE Just nu säger den svenska regeringen nej till Nato, medan den finländska ståndpunkten är ett ”definitivt kanske”.

Nyhetsbild

Sipilä saknar öga för spelet

9

LEDARE Nu har Sipilä, oavsett om han rent formellt hållit sig på mattan, förverkat alltför mycket av det förtroendekapital en statsminister behöver.

Mörka skyar

Kaj Hedman: Adolf Hitlers ungerska köksbiträde på Berghof har berättat att himlen färgades djupröd och svart, och blåsande skyar rev sönder molnen ovanför rikskanslerns bayerska högkvarter natten då andra världskriget bröt ut. Hitler själv, då han såg vad som hände, blev hysterisk av spänning och medvetenhet av att han hade släppt lös krafter som svårligen kunde tyglas.

Nyhetsbild

Sänk båtskatten – i havets botten

1

LEDARE Den planerade båtskatten är onödig, orättvis och godtycklig.

Nyhetsbild

Politisk debatt över ny axel

2

Populismens framgång är ett underbetyg för den etablerade politiken.

KOLUMN: En julklapp som borde användas

KOLUMN Några dagar före julafton fick regeringen sin julklapp till det finländska folket prydligt inslaget i ett paket.

Nyhetsbild

Sannf stjälper regeringen?

4

LEDARE Sannfinländarna har nära nog befunnit sig i fritt fall sedan de gick med i regeringen.

Nyhetsbild

Hakkarainen gjorde det igen

5

Där verklighetskollen förpassas från scenen rycker populismen in.

Nyhetsbild

Tvåtusen försökskaniner

3

LEDARE En allmän basinkomst skulle förändra inte bara arbetslivet utan också familjelivet, levnadssättet i allmänhet, maktstrukturerna.

Nyhetsbild

Många hot mot humaniora

Nedskärningar och administrativa former är ett allvarligt hot mot den finländska forskningen och högskolornas oberoende.

Nyhetsbild

Orakelmässigt men klokt tal

Bra sagt, men signalen till de extremister som betecknar sig som nationalister kunde ha varit ännu tydligare.

Nyhetsbild

Presidentens goda nyårslöfte

5

President Sauli Niinistö har gjort allt som står i hans makt för att bana väg för en ur svenskspråkig synvinkel tillfredsställande lösning.

Nyhetsbild

På väg mot en auktoritär stat

19

LEDARE Den sannfinländska prygelvideon och svenskattacken är inslag i en beklaglig, auktoritär samhällsutveckling.

Nyhetsbild

LEDARE: Genidrag eller ett slag i luften?

24

LEDARE: Tjänstemannaansvaret innebär att man kan flytta verksamhet från Vasa till Seinäjoki endast om den språkliga servicen fungerar också i praktiken.

Nyhetsbild

Bolagisering med frågetecken

2

LEDARE Det som börjar med bolagisering har en tendens att sluta med utförsäljning och privatisering.

Nyhetsbild

Parkering svår nöt att knäcka

1

LEDARE Torgparkeringen och Maria Malm kan lösa många problem, men måste paras med både piska och morot.

Nyhetsbild

Pensionär med brutet index

7

LEDARE Arbetspensionärernas missnöje är begripligt men att frångå det brutna indexet vore osolidariskt med kommande generationer.

Varvar ner

Vi går mot slutet av ett år med få glädjeämnen. Krig, terrordåd, människor på flykt, ökad polarisering, tilltagande nationalism och ökad internationell spänning har präglat rubrikerna.

Nyhetsbild

Valfrihet i vård– för alla?

1

Valfriheten i vården är med all sannolikhet betydligt större i Tölö än i Tössbacka.

Nyhetsbild

Svart måndag för Europa

3

Varje inskränkning i våra friheter är en delseger för terrorismen.

Nyhetsbild

Svenskfinland enas av hot

7

LEDARE Det är upp till oss själva om vi vill att svenskan i Finland ska fortleva som ett levande språk. Ingen annan gör jobbet åt oss.

I väntan på julefriden

Susanna Elenius: Med åren har jag blivit ganska bra på att undvika den ­berömda julstressen. Jag har lärt mig att jag inte måste klämma in ett storkok av knäck mellan julfester, tentläsning, jobb och föreläsningar.

Nyhetsbild

Hoppet står till presidenten

11

LEDARE Det är lätt att hålla med Söderman då han säger att det "vore schyst" om han förde frågan till HD för ett utlåtande.

Polen, igen

LEDARSTICK Sedan partiet Lag och rättvisa (PiS) fick makten i Polen har landet tagit flera steg mot inskränkt yttrandefrihet, frångått principer om domstolars oberoende och värden som omfattas i EU-lagstiftning.

Nyhetsbild

Skäl för JK vara bekymrad

LEDARE Management by perkele sitter illa som politiskt motto i en demokrati.

Maraton i regn och motvind

Förra veckan var en Davids kamp mot Goliat, där ­David slutligen blev helt överkörd. Jag är besviken på rege­ringen. Jag är besviken på nonchalansen för våra språkliga rättigheter. Jag är besviken på bristen på respekt för grundlagsutskottets utlåtande. Och jag är besviken på mina kolleger i regeringspartierna, varav en del är sådana jag arbetat med i snart tio år.

Nyhetsbild

En fågel gör ingen sommar

2

LEDARE Tar SDP risken att några månader före kommunalvalet byta såväl partiordförande som partisekreterare? Tidtabellen visar att något gått väldigt snett inom SDP.

Nyhetsbild

Svårt att nå ett plusresultat

LEDARE Beslutsfattarna i Karleby har kämpat för att få ihop en budget med ett litet överskott. Det är osäkert om man lyckades.

Nyhetsbild

Presidenten bör göra markering

2

LEDARE En möjlighet är att Södra Österbottens centralsjukhus via lag tvingas att delegera delar av det omfattande jouransvaret till Vasa.

Nyhetsbild

En mänsklig härdsmälta

1

LEDARE En av de många tweets som trängt genom vapendånet löd: ”Rädda Aleppo. Rädda mänskligheten”.

Nyhetsbild

En välplanerad 100-årspresent

10

LEDARE Slaget är inte avgjort, striden går vidare. Österbottningarna kommer att kämpa så länge det behövs för sina rättmätiga krav.

Nyhetsbild

Hur ska SDP möta framtiden?

2

LEDARE Om SDP inte förnyas radikalt riskerar partiet att bli en relikt från det förflutna.

Nyhetsbild

Imatra nytt namn i raden

LEDARE De tre kvinnorna, deras familjer, vänner och arbetskamrater får betala det yttersta priset för ett samhälle som mår illa genom sina unga män.

Nyhetsbild

Sparande kostar människoliv

Besparingar i vägunderhåll och reparation av vägar är dumsnålt sparande som kostar människoliv.

Nyhetsbild

O, heliga marknad

2

LEDARE Regeringen handskas med privatisering som med en påse konfetti. Ystra ministrar kastar innehållet upp i luften och ”och så ser vi hur det landar”.

Nyhetsbild

Låt oss hoppas på det bästa

7

LEDARE I ett skede såg det ut som om grundlagsutskottet skulle bli tvunget att rösta. Det hade varit högst anmärkningsvärt.

Nyhetsbild

Jordbävningar i Italien

KOLUMN Efter flera allvarliga jordbävningar under årets lopp hotar Italien nu att råka ut för en ekonomisk jordbävning.

Nyhetsbild

Folkväldet och rättsstaten

4

LEDARE Vi talar om Finland 2016, och resultatet av 99 år av strävandet att bygga en bättre värld. Ibland känns det som om vi åter är tillbaka på ruta ett.

Nyhetsbild

Byskolan är nu på fallrepet?

3

DAGENS LEDARE Skolnätet i Karleby är igen aktuellt. Nu ser det ut som om byskolornas framtid är om möjligt osäkrare än någonsin.

Konstitutionell kris för dörren

1

Mats Nylund Finland avviker från de flesta andra rättsstater eftersom vi inte har någon författningsdomstol med erfarna rättslärda som bedömer ett lagförslags grundlagsenlighet. I Finland är det riksdagens grundlagsutskott som utför den laglighetskontrollen. Vårt system med ett politiskt tillsatt organ som grundlagsexperter, brukar med jämna mellanrum kritiseras och ifrågasattas både internationellt och inom landet.

Nyhetsbild

Trovärdigheten för Yle är i fara

19

LEDARE I Polen och Ungern är det statsmakten som kontrollerar massmedia. Är det så vi ska ha det?

Senaste insändarna


DEBATT. Historien upprepar sig

INSÄNDARE Bo Bäckström jublar i sin insändare­ (18.1) över att klimatförnekare ställs inför rätta med hjälp av bland annat­ vilseledda barn när man försöker tysta ner och lura folk med att människan och livets gas som utgörs av koldioxiden rår för nuvarande klimat­cykel.


DEBATT: Reflexioner av gamla byggare

INSÄNDARE Debatt. När byggnadsprojektens budget inte håller finns det inget annat svar på det problemet än att kommunen inte känt till vad man har köpt.


DEBATT: Upp till bevis S-gruppen

INSÄNDARE S-gruppens billighetskampanj har tagits emot med stor oro bland jordbrukarleden.


DEBATT: Märkliga sanningar

INSÄNDARE Undertecknad har som kommun­styrelseordförande i Kronoby medverkat till köp av andelar i Möcs ­utan ägar- eller användarrätt samtidigt som vi sålde ut vår andel i VCS, men konstigt nog har vi kvar allt vi fick betalt för.


DEBATT: Kvinnor behövs då beslut tas

INSÄNDARE Kommunalvalet går av stapeln den 9 april och kandidaterna ska vara­ klara­ i slutet av februari. Vi upp­manar kvinnor i alla åldrar och livsskeden att tacka ja till att ställa­ upp.


DEBATT: Språket är en bisak

INSÄNDARE Sture Storbjörk hade en mycket välskriven insändare i söndagens ÖT. Kommunens politiker borde inse sitt ansvar om de i onödan förlänger­ ­vägen till sjukvården med hundratals kilometer till Vasa och Åbo.


DEBATT: Stöden i landskapen

INSÄNDARE I en insändare i ÖT den 17 januari skriver Pro Kronoby följande: ”Pro Kronoby anser att om Kronoby ska utvecklas så kan det vara till fördel om Kronoby byter landskap, dels tack vare att kommunen kommer att lyda under ett område med mera fördelaktiga stödsystem än vi gör i dag, som är till nackdel för näringslivet”.


DEBATT: Satsa på vägbjörnar

INSÄNDARE Det har länge varit hög tid på att under­hållet på våra vägar för­bättras. Men vår sittande regering liksom även tidigare regeringar ser inte behovet att sköta vägarna på lands­bygden.


DEBATT: Mera mångfald i köttdisken

INSÄNDARE Det flesta kockar har påpekat detta­ redan länge, om bristen på val av flera­ styckningsdelar och bättre tillgång på ekologiskt kött i butiks­diskar. Styckningsdelar som kanske inte är så eftertraktade, men som innehåller mest smak.


DEBATT: Klimatförnekare ställs inför rätta

INSÄNDARE Bland lekmän diskuteras om klimat­uppvärmningen är antropogen (av människan orsakad) eller inte. Den diskussionen är avslutad bland verkliga klimatforskare då enigheten om att den är antropogen är så gott som total.


DEBATT: Alla känner sig kränkta

INSÄNDARE När finlandssvenskar säger att det finns vissa likheter mellan finlandssvenskarnas situation i Finland och judarnas i Tyskland, reser de judiska­ organisationerna ragg.


DEBATT: Demokrati, broar och bränder

INSÄNDARE Låt oss komma överens och sluta tala om brobyggare. En brobyggarroll ska inte behöva finnas ens i vår tankevärd. Det ska inte behövas en bro för åsiktsolikheter!


DEBATT: Framförhållning i regionen viktig

INSÄNDARE Malmska sjukhuset. Jourlagstiftningen som riksdagen nu godkänt innebär att Jakobstads social- och hälsovårdsverk inte längre kan sköta dagkirurgin från och med 1.1.2018.


DEBATT: Läsvärd insändare

INSÄNDARE Om det finns läsare som ännu inte har läst Bo Holmbergs debattinlägg, i ÖT 15.1.2017, rubricerad ”Grundlagen även för pensionärerna?”, så ta fram tidningen och läs den med eftertanke.


DEBATT: Berner & Tiilikainen

INSÄNDARE När man tar del av kommunikationsminister Berners utvecklingstankar om hur kommunikationerna skall utvecklas i vårt relativt EU glesbefolkade Finland blir man fundersam. Var finns omtanken om ett hela landets väl?


DEBATT: Värmde korvsoppa

INSÄNDARE Ordföranden för Svenska Kvinnoförbundet i Nykarleby värmde korvsoppa till sin treåring då presskonferensen för SFP:s kommunalvalskandidater hölls vid Juthbacka 12.1, därav frånvaro.


DEBATT: Munnen efter matsäcken

INSÄNDARE Nybygget av Storkisbackens skola har äntligen förverkligats efter en långvarig väntan. Alla detaljer som berör själva byggandet har nog lyckats föredömligt, men projektets finansiering väcker förundran.


DEBATT: Nej till utförsäljning

INSÄNDARE Bolagiseringen av den offentliga vården i Jakobstad var ett riskfyllt projekt som i slutändan innebar väldigt få fördelar i detta skede.


DEBATT: Hälsovården i Kronoby

Efter tio dygn på Möcs inser jag att livet hänger på en skör tråd. Tack till Nedervetil­flickorna i ambulansen, ni förstod hur allvarlig min situation var och körde mig direkt­ till samjouren på Möcs.


DEBATT: Likadant som i Sovjetunionen

Stort tack till politices doktor Kristian­ Myntti som sakkunnigt i ÖT den 12 januari redde ut den stora­ olagliga inskränkning av kommunernas självstyrelse som uppstår om landskapsplanerna verkställs.